Wat is VE? (Voorschoolse Educatie)

Voorschoolse educatie (VE) is met name gericht op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling, maar alle kinderen die met voorschoolse educatie in aanraking komen hebben er plezier van. Het programma ‘Startblokken’ waar we mee werken, wordt aangeboden aan alle kinderen van 0 – 4 jaar in de dagverblijven in Heenvliet, Zuidland en de peuterschool in Abbenbroek. (2-4 jaar) . VE-programma’s binnen de kinderopvang zijn een onderdeel van het onderwijsachterstandbeleid (OAB), en zijn er vooral om alle kinderen een kansrijke start te in het onderwijs. Het VE-programma bij de peuteropvang en binnen de kinderopvang heeft als belangrijk doel om peuters met een mogelijke (taal)achterstand voor te bereiden op groep 1 van de basisschool. Al onze pedagogisch medewerkers die werken met Startblokken zijn daar specifiek voor opgeleid.

Hoe werkt VE in de praktijk?

Het VE-programma werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen en stimuleert de ontwikkeling op alle gebieden, met de nadruk op taalontwikkeling. Met het educatieve programma wordt het spelenderwijs leren bevorderd door middel van taalspelletjes, voorlezen, tekenen, knutselen, luisteren, zingen, bewegen en nog veel meer! De ontwikkeling van de kinderen wordt nadrukkelijk gevolgd. Wanneer we merken dat een kind extra ondersteuning nodig heeft op een bepaald ontwikkelingsgebied, zetten we daar de nodige expertise in en kan er een indicatie Voorschoolse Educatie worden aangevraagd.

Wie komt in aanmerking voor de indicatie Voorschoolse Educatie en de bijbehorende tegemoetkoming?

Een VE-indicatie, ook wel voorschoolindicatie genoemd, wordt afgegeven door het consultatiebureau, eventueel op advies van de pedagogisch medewerkers van de peuterschool of het kinderdagverblijf dat een kind bezoekt. De VE indicatie wordt vaak bepaald tijdens het 14 maanden consult van het consultatiebureau voor kinderen waarvan de verwachting is dat er zonder extra educatie een risico is op een taal/ontwikkelachterstand.

Tegemoetkoming Voorschoolse Educatie

Kinderen die een VE-indicatie hebben ontvangen, mogen 16 uur per week gebruik maken van een voorschoolsprogramma op een VE-erkend kinderdagverblijf of peuterschool en ontvangen daarvoor een tegemoetkoming van de gemeente. De vergoeding is afhankelijk van de persoonlijke situatie; ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, krijgen 50% van de VE-uren vergoed en vragen over de andere 50% de toeslag aan. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen een inkomensafhankelijke netto ouderbijdrage.

Voor meer informatie over VE kunt u bericht achterlaten via [email protected] of informeren bij uw consultatiebureau.

Inschrijven linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram