Welkom op de website van SK Nissewaard

Stichting Kinderopvang Nissewaard (SKN) is een professionele kinderopvangorganisatie en biedt dagelijks opvang aan bijna 700 kinderen op Voorne Putten en Rozenburg. Onze locaties zijn verspreid over Abbenbroek, Heenvliet, Geervliet, Rozenburg, Zuidland en Zwartewaal. In de dorpen en wijken zorgen we voor aansluiting bij het onderwijs, het sociale netwerk en de lokale ondernemers.

Onze missie is om een plek te creëren waar kinderen in een veilige omgeving mogen ontwikkelen, spelen en beleven onder begeleiding van onze professionals. Wij bieden ouders en verzorgers de mogelijkheid de zorg voor kinderen (van 0 tot 13 jaar) te combineren met werk, studie of andere (maatschappelijke) activiteiten.

In de visie van Stichting Kinderopvang Nissewaard worden de kinderen liefdevol begeleid in een veilige omgeving met vaste, vertrouwde verzorgers in een speelrijke omgeving. De kinderopvang is de plek om te leren hoe je met andere kinderen omgaat, kinderen ontmoeten elkaar en leren van jongs af aan respectvol met elkaar om te gaan. Een blij en tevreden kind betekent ook dat ouders hun kind met een gerust gevoel aan onze zorg kunnen toevertrouwen. De pedagogisch medewerkers hebben hierin een cruciale rol. Ze stimuleren kinderen in hun ontwikkeling, begeleiden het contact tussen de kinderen en zorgen voor een uitdagende omgeving. Veiligheid, ontwikkeling, beleving en verbinding, deze waarden zijn belangrijk in onze organisatie.  We helpen de kinderen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. We bieden ze activiteiten aan waar zij uitdaging en plezier aan beleven.

We leren niet alleen de ‘regels van het huis’, maar impliciet en tevens expliciet ook meer algemene waarden en normen in een gezamenlijke verantwoordelijkheid met ouders en verzorgers. Deze visie, op basis van de vier pedagogische doelen van Riksen-Walraven wordt in het pedagogisch beleidsplan uitgewerkt en zijn zichtbaar in de werkwijze op de locaties en bij de medewerkers van de stichting. Onze medewerkers zijn deskundig, goed opgeleid en getraind. Elke professional in onze organisatie verstaat zijn vak: de pedagogisch medewerkers, het managementteam, de stafmedewerkers, de medewerkers op het centraal kantoor en de interieurverzorgsters. Vanuit het respect voor ieders professionaliteit helpen we elkaar en luisteren we naar elkaar. Een open houding en een goede communicatie zorgt voor verbinding.

 


Impressie

Onze locaties

Uw kind inschrijven?

Wilt u uw kind direct inschrijven voor peuteropvang, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Gebruik dan het inschrijfformulier!
Inschrijven linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram