Welkom op de website van SK Nissewaard

Stichting Kinderopvang Nissewaard (SKN) is een professionele kinderopvangorganisatie en biedt dagelijks opvang aan ruim 600 kinderen op Voorne Putten en Rozenburg. De stichting heeft zowel een economische, een pedagogische als een sociale functie. Het primaire doel is, om ouders de mogelijkheid te bieden om de zorg van de kinderen (van 10 weken t/m 12 jaar) te combineren met werk, studie en/of een andere maatschappelijke activiteit.  Een belangrijke doelstelling in het financieel beleid is dat kinderopvang betaalbaar blijft, we bieden kinderopvang zonder winstoogmerk.

We zijn kleinschalig en lokaal/wijkgericht, we willen samenwerken in de breedste zin van het woord, met partners in het sociaal domein, het onderwijs en de lokale overheid. We hebben ambitie, zijn innovatief en dienstverlenend ingesteld. Deze waarden zorgen voor duidelijke kaders en verwachtingen en zijn onder andere beschreven in onze (pedagogische)beleidsplannen. Ze worden zichtbaar in de professionele werkwijze van medewerksters op alle locaties/het centraal kantoor, in het welbevinden van kinderen en hun ouders, de optimale pedagogische speel/leer omgeving, en door de hoge kwaliteit dienstverlening die dagelijks geboden wordt. Elke professional in onze organisatie verstaat zijn vak. Vanuit het respect voor ieders professionaliteit helpen we elkaar en luisteren we naar elkaar.

De opvoeding van een kind vindt plaats in gedeelde verantwoordelijkheid met de ouder, op basis van veiligheid en geborgenheid, waarbij liefde en vertrouwen voorop staan.

Impressie

Onze locaties

Uw kind inschrijven?

Wilt u uw kind direct inschrijven voor peuteropvang, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Gebruik dan het inschrijfformulier!
Inschrijven linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram