Kinderdagopvang

Locaties

Over onze kinderdagopvang

Stichting Kinderopvang Nissewaard beheert drie kinderdagverblijven in Heenvliet, Zuidland en Rozenburg. 

Wij verzorgen hele dagopvang voor baby’s en peuters vanaf tien weken tot het moment dat zij naar de basisschool gaan. Onze gekwalificeerde medewerksters zorgen voor een veilige, sfeervolle omgeving en bieden de kinderen structuur en regelmaat. ‘Een duidelijke dagindeling, de opvang in stamgroepen en vaste gezichten op de groep,’ zorgt ervoor dat kinderen met een fijn en vertrouwd gevoel naar het kinderdagverblijf komen. Behalve de dagelijkse zorgmomenten met extra persoonlijke aandacht, is er tijd voor: (taal)spelletjes, muziek, zingen, dansen, creativiteit, voorlezen, buitenspelen en vrij spel. 

In het dagelijkse aanbod van activiteiten letten de pedagogisch medewerksters op het bieden van emotionele veiligheid; het bevorderen van de persoonlijke competentie; het bevorderen van de sociale competentie; de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden. Kinderen ontmoeten andere kinderen en leren van jongs af aan respectvol met elkaar om te gaan.  

Deze doelen worden in het pedagogisch beleidsplan in de verschillende hoofdstukken concreet uitgewerkt en zijn zichtbaar in de praktijk. 

Wij vinden het belangrijk dat onze opvang een vertrouwde plek is waar ouders hun kind(eren) met een gerust hart naartoe brengen. Een plek waar medewerkers gemotiveerd en met plezier hun werk doen. Meer informatie vindt u onder de betreffende locatie. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om langs te komen voor een kennismakingsgesprek en rondleiding! Vanaf het moment dat u zwanger bent, kunt u uw kind inschrijven. 

Uw kind inschrijven?

Wilt u uw kind direct inschrijven voor peuteropvang, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Gebruik dan het inschrijfformulier!
Inschrijven linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram