Kinderopvangtoeslag

Als u kinderopvang afneemt is het mogelijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen. De overheid vergoedt voor de meeste ouders via kindertoeslag een deel van de kosten van de kinderopvang. De kinderopvangtoeslag wordt de 20e van iedere maand op uw bankrekening gestort. Een deel van de kosten betaalt u elke maand met de kinderopvangtoeslag die u heeft ontvangen en de rest van het bedrag betaalt u zelf, dit wordt de eigen bijdrage genoemd.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

Om kinderopvangtoeslag te ontvangen, stelt de overheid wel een aantal voorwaarden.

De voorwaarden zijn:

 1. U werkt of volgt een traject naar werk;
  • Of u volgt een opleiding;
  • Of u doet verplicht een inburgeringscursus;
  • Of u heeft een langdurige zorg nodig (Wlz-indicatie). Heeft u een toeslagpartner? Dan moet hij/zij ook aan één van de bovenstaande voorwaarden voldoen;
 2. U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor uw kind. Of u betaalt voor een groot deel de kosten van het levensonderhoud van uw kind;
 3. Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven;
 4. De kinderopvang staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
 5. U heeft met de kinderopvang een contract afgesloten;
 6. Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag aanvraagt, zit nog niet op de middelbare school;
 7. U betaalt zelf de rekening van de kinderopvang;
 8. U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning en een Burger Service Nummer (BSN).

Hoe kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen?

Mocht u recht hebben op kinderopvangtoeslag kunt het aanvragen via de website van Toeslagen. Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Uw eigen DigiD inloggegevens. Heeft u een toeslagpartner? Dan heeft u ook de DigiD inloggegevens van uw toeslagpartner nodig;
 • Uw toetsingsinkomen, deze kunt u berekenen op de website van Toeslagen;
 • Uw BSN, het BSN van uw eventuele toeslagpartner en van het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag aanvraagt;
 • Het contract dat u met SK Nissewaard hebt afgesloten.

Wilt u meer informatie lezen over de kinderopvangtoeslag of stap voor stap willen zien hoe de kinderopvangtoeslag precies aangevraagd moet worden? Dan kunt u de app 'uitleg kinderopvangtoeslag' van BOinK installeren via de App Store (Apple) en de Google Play Store (Android) of via de QR-Code hieronder. In de app is een handleiding te vinden voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag, een handleiding voor het doorgeven van een wijziging en de app geeft algemene informatie en tips.

Inschrijven linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram