Oudercommissie

De oudercommissie van Stichting Kindercentrum Nissewaard

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elk kinderdagverblijf verplicht is om een oudercommissie op te richten, om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang. 

SK Nissewaard hecht veel waarde aan de mening van ouders en heeft dan ook sinds jaren een oudercommissie opgericht.

De OC bestaat uit de volgende leden:

Voor Villa Kinderkresj:

Cynthia van Diejen, moeder van Orianthi van de Bijtjes-groep en Seraphina en Quentin van de Kikkertjes-groep


Voor Villa Klein Nibbeland:

Jeffrey Zuiderwijk, vader van Aaron van de Dwergjes-groep
Sanne ter Horst, moeder van Lenthe van de Dwergjes-groep
Susan Soeters, moeder van Wende van de Draakjes-groep
Wendy Konijnendijk, moeder van Noud van de Draakjes-groep

Vacatures
We hebben momenteel 3 vacatures voor de locatie in Heenvliet. Indien u interesse heeft of meer informatie wenst, kunt u zich wenden tot de voorzitter of een van de OC-leden. U kan ook een mail sturen naar skn.oudercommissie@gmail.com

Vragen of ideeën ?
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd terecht bij een van de leden van de OC. Vragen per e-mail kunt u ook sturen naar de voorzitter van de oudercommissie: Jeffrey Zuiderwijk via skn.oudercommissie@gmail.com

In “VillaVerhalen” zullen de vergaderdata van de oudercommissie vermeld worden. Via de website zal de oudercommissie u op de hoogte houden van haar activiteiten.

U kunt een vergadering van de oudercommissie bijwonen als u dit meldt aan de voorzitter.  De volgende vergaderingen worden gehouden op 5 april (locatie Zuidland), 7 juni (locatie Heenvliet),   13 september (locatie Zuidland) en 15 november (locatie Heenvliet) van 20.00-22.00 uur. Deze toegang is beperkt tot agendapunten die niet als vertrouwelijk zijn bestempeld.  De agenda kan u op verzoek worden toegestuurd door een mail te sturen naar skn.oudercommissie@gmail.com